Uncategorized

Zaproszenie

Fundacja Cogito Ergo Credo

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej
W poniedziałek 24 października 2018 r., w Gubinie przy ul. Kresowej 258a
(Siedziba Fundacji CEC) odbędzie się spotkanie
Rady Fundacji Cogito Ergo Credo
z udziałem pozostałych Organów – Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej.
Rozpoczęcie obrad g. 20.00 a zakończenie ok. g. 21.30.
Spotkanie z konieczności odbędzie się w Gubinie a nie jak do tej pory
w Warszawie z powodów zdrowotnych przewodniczącego Rady Fundacji.
Ze względu na dzień roboczy i trudności z dojazdem, proszę o poinformowanie o
swoim przyjedzie lub o możliwości obecności via internet.
Z wyrazami szacunku

ks. Artur Godnarski
Przewodniczący Rady Fundacji

L.S

Gubin, dn. 3 października 2018 r.
Znak: CEC-pr2/10/2018

Program

Fundacja Cogito Ergo Credo

P R O G R A M

Posiedzenia Rady Fundacji
z udziałem pozostałych Organów
Zarządem Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej
________________

Gubin, dn. 24 października 2018 r.
1. Przywitanie obecnych członków Organów Fundacji.
2. Wspólna modlitwa wprowadzająca w czas spotkania.
3. Sprawozdanie Zarządu Fundacji z realizacji projektu „Trzeźwe Poranki”.
4. Sprawozdanie Zarządu Fundacji z realizacji projektu „Można inaczej”.
5. Sprawozdanie Zarządu Fundacji ze współpracy w ramach projektu
„Przystanek Jezus 2018”.
6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Spółki Visual Concept dot. zatrudnienia
Krzysztofa Galasa na okres 12 mcy.
7. Konsultacje dot. zmian w akcie notarialnym dotyczącym wysokości udziałów
w Spółce Visual Concept firmy Novemedia Ltd Krzysztofa Borowiaka.
8. Omówienie perspektywy rozwoju Fundacji w kontekście realizacji celów
KNE.
9. Konsultacje dot. współpracy ze Stowarzyszeniem Christophoros w ramach
prowadzenia akcji fundraisingowej na cele Fundacji CEC.
10. Zamknięcie obrad Rady Fundacji z udziałem pozostałych Organów Fundacji
CEC.

ks. Artur Godnarski
Przewodniczący Rady Fundacji.

L.S

Gubin, dn. 3 października 2018 r.
Znak: CEC-pr3/10/2018