Aktualności

AKTUALNY STAN PRAC

Obecnie budujemy:

  1. Zespół osób zajmujących się koordynacją działań Międzynarodowej Platformy Cyfrowej dla Nowej Ewangelizacji. Kolejnym krokiem będzie tworzenie zespołów koordynacji w poszczególnych krajach.
  2. Narzędzia do powstania centralnej bazy danych wspólnot, parafii i liderów Nowej Ewangelizacji która konieczna jest do szybkiej koordynacji działań Nowej Ewangelizacji.
  3. Programy, by Platforma Cyfrowa dla Nowej Ewangelizacji działała w nowoczesnych systemach on-line MOBILE tak, by uczestnicy projektów (kongresy, sympozja, spotkania) mogli szybko i niezawodnie komunikować się i koordynować zadania Nowej Ewangelizacji.
  4. System funkcjonalności tak, by każdy członek społeczności cyfrowej Nowej Ewangelizacji miał możliwość komunikacji oraz umieszczania swoich uwag, doświadczeń, nagrań i co najważniejsze, by jego telefon komórkowy mógł być narzędziem ewangelizacji.