Funkcjonalność

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I CELE

NubesDei.org

Podstawowym założeniem i celem Platformy Cyfrowej jest stworzenie niezawodnego narzędzia do koordynacji działań ewangelizatorów zarówno na poziomie międzykontynentalnym, kontynentalnym, poszczególnych krajów, jak i diecezji, wspólnot i liderów realizujących zadania Nowej Ewangelizacji.

Jednym z najważniejszych założeń Platformy Cyfrowej jest stabilna i niezbywalna własność. Platformą Cyfrową będzie zarządzać specjalnie w tym celu powołana Fundacja, której głównymi patronami są Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji oraz Papieska Rada do spraw krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Platformie Cyfrowej nie będzie udziału jakichkolwiek komercyjnych projektów, w związku z tym reklam komercyjnych i powszechnej inwigilacji internetowej. Baza danych i zawartość wszystkich materiałów nie przejdzie nigdy w ręce prywatnych firm lub osób. Żadne informacje z bazy danych nie będą przedmiotem transakcji handlowych.

Cechą podstawową zarówno idei Platformy Cyfrowej, jak serwisu domenowego www będzie prostota na poziomie administracyjnym, jak i użytkownika. Animacja dotarcia do poszczególnej wspólnoty w danym kraju w 6 kliknięciach. [kontynent, kraj, diecezja, parafia/wspólnota, lider wspólnoty, członkowie]. Bez nowoczesnej i prostej formuły serwisu www i jego założeń oraz funkcjonalności, Portal NubesDei.org nie spełni żadnych oczekiwań zarówno dla koordynujących działania Nowej Ewangelizacji jak i liderów poszczególnych wspólnot.

Możliwość umieszczania konkretnych informacji, materiałów multimedialnych, news’ów oraz dokumentów – narzędzi Nowej Ewangelizacji daje szybki i łatwy dostęp do ŹRÓDŁA. Propagacja wszelkich informacji z życia kościoła, nowych zadań Nowej Ewangelizacji, jak również pełna statystyka wspólnot i filtrowanie tworzonych baz danych daje nowe możliwości komunikacji, wymiany doświadczeń i współpracy.