Kontakt

Ekipa NubesDei.org

Fundacja Cogito Ergo Credo

ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39

66-620 Gubin (PL)

e-mail: biuro @ cogitoergocredo.org

tel.  +48 508 495 141

KRS: 0000465321,  NIP 926 167 12 58,

REGON: 081140761

 

Konto na rzecz realizacji projektu:

BRE bank: 68 1140 1850 0000 2301 8600 1001

z dopiskiem: „Platforma Cyfrowa NE”

Konta dla przelewów zagranicznych:

BRE bank: PL 41114018500000230186001002 EUR

BRE bank: PL 14114018500000230186001003 USD

Kod SWIFT:  BREX PL PW ZIE