Zadania Platformy

ZADANIA  PLATFORMY CYFROWEJ  –  NubesDei.org

Objęte obszarem działania Platformy Cyfrowej kraje i wspólnoty otrzymują stały i bezpośredni dostęp do wszelkich dokumentów Nowej Ewangelizacji od samego Źródła, jakim jest Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Będzie istniała możliwość szybkiej komunikacji „ptp” między członkami wspólnot w obrębie danej grupy językowej. Możliwość pobierania materiałów do szkoleń i kursów oraz zatwierdzonych i wspólnie wypracowanych materiałów multimedialnych służących w ewangelizacji. Internet jest tak pełny różnego rodzaju materiałów audio – video że istnieje konieczność wyboru i rozróżnienia nie tylko jakości, ale i zawartości merytorycznej tak by była ona ugruntowana na Ewangelii i Magisterium Kościoła.

Co zyskują zespoły liderów w poszczególnych krajach?

Możliwość oceny i promowanie działań ewangelizacyjnych grup i wspólnot, prezentację np. utworów muzycznych w zamkniętym gronie swego kraju tak, by wyłonić najbardziej potrzebne narzędzia w działaniach ewangelizacyjnych. Możliwość prezentowania on-line transmisji ze spotkań i zgromadzeń w służbie Nowej Ewangelizacji. Pełna statystyka działań oraz szybki dostęp komunikacyjny bez konieczności korzystania z facebooka lub innych portali społecznościowych.

Co zyskuje zespół koordynujący działania Platformy Cyfrowej?

Możliwość umieszczania konkretnych informacji, materiałów multimedialnych, news’ów oraz dokumentów -narzędzi NE. Propagowanie wszelkich informacji w związku z działaniami Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Pełna statystyka wspólnot i filtrowanie tworzonych baz danych daje ogromne możliwości pomocy ewangelizatorom. Weryfikacja i możliwość koordynacji działań medialnych na wielu poziomach dla stacji radiowych i telewizyjnych.

Zapraszamy do wpisu na listę użytkowników NubesDei.org      REJESTRACJA