Blog

Program

Fundacja Cogito Ergo Credo

P R O G R A M

Posiedzenia Rady Fundacji
z udziałem pozostałych Organów
Zarządem Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej
________________

Gubin, dn. 24 października 2018 r.
1. Przywitanie obecnych członków Organów Fundacji.
2. Wspólna modlitwa wprowadzająca w czas spotkania.
3. Sprawozdanie Zarządu Fundacji z realizacji projektu „Trzeźwe Poranki”.
4. Sprawozdanie Zarządu Fundacji z realizacji projektu „Można inaczej”.
5. Sprawozdanie Zarządu Fundacji ze współpracy w ramach projektu
„Przystanek Jezus 2018”.
6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Spółki Visual Concept dot. zatrudnienia
Krzysztofa Galasa na okres 12 mcy.
7. Konsultacje dot. zmian w akcie notarialnym dotyczącym wysokości udziałów
w Spółce Visual Concept firmy Novemedia Ltd Krzysztofa Borowiaka.
8. Omówienie perspektywy rozwoju Fundacji w kontekście realizacji celów
KNE.
9. Konsultacje dot. współpracy ze Stowarzyszeniem Christophoros w ramach
prowadzenia akcji fundraisingowej na cele Fundacji CEC.
10. Zamknięcie obrad Rady Fundacji z udziałem pozostałych Organów Fundacji
CEC.

ks. Artur Godnarski
Przewodniczący Rady Fundacji.

L.S

Gubin, dn. 3 października 2018 r.
Znak: CEC-pr3/10/2018