Spotkanie ewaluacyjne projektu „Pociąg do Kultury – Przystanek Kultura” w Gubinie

Główne wydarzenia projektu „Pociąg do Kultury – Przystanek Kultura” za nami, ale to jeszcze nie koniec naszych wspólnych działań. Wielu z nas przeżyło wyjątkowe chwile. Świadczą o tym maile i smsy, które piszą wolontariusze.

Chcemy przedłużyć klimat naszego spotkania i jeszcze raz przeżyć atmosferę minionego tygodnia, który spędziliśmy razem w Kostrzynie, dlatego zapraszamy Was na spotkanie i świętowanie w Młodzieżowym Centrum Formacji w Gubinie.

Będzie to dobra okazja, by podsumować miniony czas, a także projekt, który zrealizowaliśmy. Chcemy posłuchać Was – wolontariuszy i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Zgodnie z umową wolontariacką (10 pkt. zakresu obowiązków wolontariusza) każdy z wolontariuszy jest proszony o pisemne przygotowanie ewaluacji pełnionych przez Ciebie posług, zaprezentowanie jej podczas spotkania podsumowującego w Gubinie w dniach 14-16.09.2018 r. i przekazanie przygotowanego materiału Organizatorowi. W razie nieobecności jesteś proszony o przesłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@przystanekJezus.pl

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Formacji w Gubinie (66-620 Gubin, ul. Kresowa 258A)

Czas: 14-16 września 2018 r.

Składka na pokrycie kosztów uczestnictwa: 50 zł (do puszki podczas spotkania)

ZAPISZ SIĘ

Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Projekt „Pociąg do Kultury – Przystanek Kultura” to owoc wieloletniej pracy z młodymi ludźmi, prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza. Jednym ze sztandarowych dzieł Wspólnoty jest Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna – Przystanek Jezus, która od XIX lat odbywa się przy Festiwalu Przystanek Woodstock.

W tym roku w ramach tego wyjątkowego spotkania młodych ludzi, pochodzących z różnych kultur i krajów, jak Polska, Niemy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Słowacja, Czechy, Malezja, USA odbywa się Projekt „Pociąg do Kultury – Przystanek Kultura”, dzięki któremu wzajemnie dzielimy się  doświadczeniem oraz uczymy się otwartości na inność poglądów i opinii.

ZOBACZ NASZ PROGRAM

i poznaj wyjątkowych gości, którzy poprowadzą Spotkania ze Słowem, z Muzyką, z Twórczością Artystyczną, z Historią i Filmem.

Projekt „Przystanek kultura – pociąg do kultury” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.